Στοιχεία Εταιρείας
Βουτσά Μαρίνα
Διακριτικός Τίτλος: Voutsashome by Marina
Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λευκών Ειδών
Κασσάνδρου 4
60100, Κατερίνη
ΑΦΜ: 123230573 / ΔΟΥ: Κατερίνης
ΓΕ.ΜΗ:

Το voutsashome.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων μέσω διαδικτύου.

Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης, τους οποίους καλείται να αποδεχτεί στο πλαίσιο διενέργειας συνδιαλλαγών από απόσταση. Με την είσοδο του επισκέπτη στο voutsashome.gr τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων, αποδέχεται αυτούς και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του, καθώς και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους, τόσο στο πλαίσιο της σύμβασης που καταρτίζεται με την αποδοχή τους, όσο και στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσης για τήρηση της νομοθεσίας. Το voutsashome.gr δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους όρους χρήσης. Η χρήση του voutsashome.gr μετά την ως άνω τροποποίηση λογίζεται σαν αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Σε περίπτωση μη συμφωνίας του χρήστη με οιονδήποτε εκ των όρων χρήσης απαγορεύεται ρητά να προβεί στη χρήση του voutsashome.gr.


ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το voutsashome.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που παραθέτει στην ιστοσελίδα της, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται, όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία είτε δεν μπορούσαν να προβλεφθούν είτε έχουν προκύψει ακούσια είτε λόγω ανωτέρας βίας. Το voutsashome.gr δε φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα, καθώς η σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές της.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το voutsashome.gr δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημιές οι οποίες τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στην πολιτική επιστροφών προϊόντων)

Επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Το voutsashome.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της διαθεσιμότητας ή μη του προϊόντος.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα voutsashome.gr παρέχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ‘’όπως ακριβώς έχουν’’ (ονόματα, φωτογραφίες, κ.λπ.).

Το voutsashome.gr δεν ευθύνεται για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής φύσης ούτε και για τυχόν ζημίες τις οποίες μπορεί να υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων στις οποίες προβαίνει ο χρήστης με δική του ευθύνη (για παράδειγμα υποκλοπές, αποκρυπτογράφηση κωδικών, διάδοση ιών (virus), σε προβλήματα κατά τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών , απώλεια δεδομένων, κ.λπ). Το voutsashome.gr χρησιμοποιείται ως έχει, χωρίς εγγύηση, ρητή ή έμμεσα δηλωμένη και ανάλογα με τη διαθεσιμότητά της.

Το voutsashome.gr δεν ευθύνεται για οποιουδήποτε είδους ζημία (θετική,αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) παρεχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτή, παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτής, καθυστέρηση, μη παράδοση, κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών ή απώλειας περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας VOUTSAS HOME(by Marina). Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους Χρήστες αποκλειστικά για προσωπική χρήση και για πληροφοριακούς σκοπούς και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις..


ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Το voutsashome.gr είναι εναντίον της συγκέντρωσης δεδομένων ανηλίκων, δηλαδή ατόμων κάτω των 18 ετών.


ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας voutsashome.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, άσεμνο, χυδαίο, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια ή εμφανίζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οιοδήποτε τρόπο και οιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άσχετα με άλλους χρήστες.

Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το voutsashome.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, να διακόψει τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες της και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου της στους επισκέπτες/χρήστες που κρίνει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων. Ουδεμία ευθύνη φέρει το voutsashome.gr απέναντι στο χρήστη για την ως άνω διακοπή ή για κάθε περίπτωση απαίτησης που σχετίζεται με την διακοπή.


Προσωπικά δεδομένα – Πολιτική απορρήτου

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη – Πελάτη διέπεται από τον Νόμο 4624/2019, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Το voutsashome.gr είναι υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών-Πελατών και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών – Πελατών με τρόπο θεμιτό και νόμιμο, για σαφώς καθορισμένους σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων των Χρηστών, αφορούν τα στοιχεία επικοινωνίας των Χρηστών και γίνεται προκειμένου να μπορεί ο Χρήστης – Πελάτης να ολοκληρώνει τις παραγγελίες του μέσω της ιστοσελίδας, να εγγράφεται και να καταχωρείται η παραγγελία του, να καταγράφονται οι συναλλαγές του με το voutsashome.gr, να υπάρχει επικοινωνία και ενημέρωση του μέσω αποστολής πληροφοριακών μηνυμάτων ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου αναφορικά με τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας του, να του παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την παραγγελία του, να του παραδίδεται η παραγγελία του στο χώρο επιλογής του και να υπάρχει η δυνατότητα επιβεβαίωσης και ταυτοποίησης του σε κάθε αναγκαία περίπτωση για την πραγμάτωση των ανωτέρω αναφερόμενων πράξεων.

Το voutsashome.gr διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του Χρήστη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας στα στοιχεία επικοινωνίας του, που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της εγγραφής στην ιστοσελίδα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και εφόσον το μέλος δεν αντιταχθεί σε αυτή την επικοινωνία. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ενημέρωση για τα προϊόντα της ή/και προσφορές ή/και διαγωνισμούς, την επικοινωνία για την διεξαγωγή ερευνών για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της προς τα μέλη της καθώς και άλλες προωθητικές ενέργειες της και την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών. Επιπλέον, επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών μπορεί να γίνεται με σκοπό την απαραίτητη βελτίωση των υπηρεσιών του voutsashome.gr (επεξεργασία στατιστικών και μη ταυτοποιήσιμων δεδομένων), τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης ή κακής χρήσης από το μέλος καθώς επίσης και για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων της. Ο εγγεγραμμένος Χρήστης-Πελάτης καλείται να δώσει την ειδική, ξεκάθαρη και ελεύθερη συγκατάθεση του στην εξατομικευμένη ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς του εγγεγραμμένου Χρήστη- Πελάτη με σκοπό την αποστολή σε αυτόν εμπορικής επικοινωνίας με προσωποποιημένες προσφορές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του voutsashome.gr ανάλογα με τις προτιμήσεις του με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση ώστε ο εγγεγραμμένος Χρήστης-Πελάτης να μπορεί να λαμβάνει εξατομικευμένες ενημερώσεις και προσφορές από το voutsashome.gr που θα ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ και τις προτιμήσεις του.

Το voutsashome.gr δεσμεύεται να μη δίδει ή διανέμει σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιοδήποτε από τα προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλους της χωρίς τη δική του συναίνεση, εκτός των περιπτώσεων που τάσσει ο νόμος και κάθε νόμιμη αρχή και εκτός από τη χορήγηση αυτών προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το voutsashome.gr όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών – μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την εταιρεία έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες-μέλη καταθέτουν, σε αυτό μόνο το βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς την εταιρεία. Στην περίπτωση που ο Χρήστης έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται στα αρχεία της εταιρείας μέχρι αυτός να ζητήσει την διαγραφή τους.


Πολιτική cookies

Για να μπορούν να προσφέρουν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies. Τα cookies χωρίζονται σε μόνιμα και session:

Τα μόνιμα cookies παραμένουν στο σκληρό σας δίσκο και αφού τελειώσετε την επίσκεψή σας, μνημονεύοντας μια μεγάλη γκάμα στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούνται για την επόμενη επίσκεψη.

Τα session cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίσουν ότι μπαίνετε στο site, ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητείτε password σε όλες τις σελίδες που περιλαμβάνουν συναλλαγή στοιχείων. Αυτά σβήνονται αμέσως αφού φύγετε από το site.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, συλλέγονται αυτόματα, για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης, στατιστικούς ή και τεχνικούς λόγους, στοιχεία όπως, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, η διεύθυνση IP του επισκέπτη ή πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που είδε.

Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, αυτό θα αποτελέσει την συναίνεσή σας στη χρήση των cookies


Ασφάλεια

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες

που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά