Η εταιρεία μας

voutsashome κατάστημα

1975

Η επιχείρηση voutsashome είναι μια δυναμική ελληνικη εταιρεία στο χώρο των λευκών ειδών, στηριζόμενη στην πολυετή εμπειρία της οικογενειακής επιχείρησης απο το 1975.

1975

Σταθερή και επιτυχημένη
πορεία στο χώρο των
λευκών ειδών!

Σταθερή και επιτυχημένη πορεία στο χώρο των λευκών ειδών!

Μετά από τόσα χρόνια σταθερής και
επιτυχημένης πορείας στο χώρο των
λευκών ειδών συνεχίζει να διατηρεί
τη φρεσκάδα και τη δυναμική της
αλλά και μία περίοπτη θέση στην
καρδιά των καταναλωτών.

Μετά από τόσα χρόνια σταθερής και επιτυχημένης πορείας στο χώρο των λευκών ειδών συνεχίζει να διατηρεί τη φρεσκάδα και τη δυναμική της αλλά και μία περίοπτη θέση στην καρδιά των καταναλωτών.

voutsashome κατάστημα